Over ons

Raad van bestuur

Voorzitter

Sylvie de Moor-Plouvier

Afgevaardigd bestuurder

Paul de Moor

Bestuurder

Wim Arnouts

Algemeen secretaris

Dirk Laenen

Mevrouw Sylvie de Moor, voorheen vice-voorzitter, werd tijdens de laatste Algemene Vergadering van september 2020 verkozen tot voorzitter van de Raad.
Zij neemt hierbij het mandaat op dat wijlen haar vader Robert tot zijn overlijden in 1979 waarnam.